Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yoga op de Berg

Lesuitval:
Yoga op de Berg houdt zich het recht voor om bij ziekte of onvoorziene omstandigheden de les te laten vervallen.

Veiligheid en aansprakelijkheid:
Je dient je ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van yoga risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van yoga binnen Yoga op de Berg kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. Je vrijwaart Yoga op de Berg voor alle aansprakelijkheid als het gaat om letsel bij jezelf of letsel dat door jou wordt aangericht bij een ander of door gebruik van de yogaruimte, yogamaterialen, technieken en advies.

Gezondheidsklachten:
Yoga is geen therapie maar kan zeker helpen bij het verlichten van lichamelijke en geestelijke ongemakken. Ga bij gezondheidsklachten altijd eerst naar een huisarts of therapeut. Ook vinden wij het prettig wanneer je ons voor de les informeert over een blessure, ander ongemak, of zwangerschap, dan kunnen we hier rekening mee houden en je aanpassingen aanreiken.